Policy & Press

Policy articles (in Dutch)

Dericks, G., Koster, H.R.A. (2018). How the Blitz enhanced London’s economy. LSE Business Review.

Cheshire, P.C., Hilber, C.A.L., Koster, H.R.A. (2018). Empty homes, longer commutes. CentrePiece 23(1): 20-21.

Koster, H.R.A., Rouwendal, J. (2017). Verkopen boven de vraagprijs: Buitensporig of nieuwe werkelijkheid? Real Estate Research Quarterly 17(3): 6-18.

Koster, H.R.A., Rouwendal, J. (2017). Verkopen boven de vraagprijs: Buitensporig of nieuwe werkelijkheid? (Onderzoeksrapport). ASRE Papers 2017-05.

Koster, H.R.A. (2016). De Economie van het Ruimtelijke Ordeningsbeleid. TPE Digitaal 10(2): 163-176.

Koster, H.R.A., Van Ommeren, J.N. (2016). Reactie op: Bijdrage aardbevingen aan waardedaling woningen in Groningen overschat. Economische Statistische Berichten 100(1717): 538.

Koster, H.R.A. (2015). A Shaky Business. Tinbergen Institute Magazine 31: 12

Koster, H.R.A. (2015). Parkeervergunningen: Te Goedkoop? Parkeer24 10(5): 21.

Koster, H.R.A. (2015). Wat Kost Clusteren? Agglomeratievoordelen en Vastgoedhuren. Real Estate Quarterly 2015(3): 16-26.

Koster, H.R.A. (2014). Ruimtelijke Ordening en de economische ontwikkeling van steden. Economische Statistische Berichten 99(4698): 722-723.

Dröes, M.I., Koster, H.R.A. (2014). Windmolens verlagen woningprijzen. Economische Statistische Berichten 99(4696): 648-650.

Koster, H.R.A. (2014). Economische manipulatie: het fileprobleem en mogelijke oplossingen. REALmag #2 Manipulatie.

Koster, H.R.A., Van Ommeren, J.N. (2013). Economische effecten van het Krachtwijkenbeleid. In: Bakens, J., De Groot, H.L.F., Mulder, P. (eds.). Soort zoekt Soort: Clustering en Sociaal-Economische Scheidslijnen in Nederland. ‘s-Gravenhage: Platform 31.

Van Oort, F.G., De Graaff, T., Koster, H.R.A., Olden, H., Van der Wouden, F. (2013). Ruimte voor de stad als groeimotor: Theoretische verdieping, empirische analyse en duiding van beleidsopties voor woon- en werkdynamiek in de Randstad. In opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Tan, W., Koster, H.R.A, Van Hoogerbrugge, M. (eds.) (2013). Knooppuntontwikkeling in Nederland. (Hoe) moeten we TOD implementeren? ‘s-Gravenhage: Platform 31, uitgegeven op 14-september-2013.

Koster, H.R.A. (2013). Economische Effecten van Nieuwe Stations. In: Tan, W., Koster, H.R.A, Van Hoogerbrugge, M. (eds.). Knooppuntontwikkeling in Nederland. (Hoe) moeten we TOD implementeren? ‘s-Gravenhage: Platform 31, uitgegeven op 14-september-2013.

Koster, H.R.A. (2013). Londen: Economische Effecten van Uitbreiding van de Tube. In: Tan, W., Koster, H.R.A, Van Hoogerbrugge, M. (eds.). Knooppuntontwikkeling in Nederland. (Hoe) moeten we TOD implementeren? ‘s-Gravenhage: Platform 31, uitgegeven op 14-september-2013.

Geurs, K., Koster, H.R.A., De Visser, G. (2013). Kantorenleegstand en OV-knooppuntontwikkeling in de Zuidelijke Randstad. VerDus Beleidsnotitie

Koster, H.R.A., Tan, W. (2012). Knooppuntontwikkeling in Nieuw Perspectief. Gepresenteerd op Metropool Forum 2012 te Utrecht op 29 mei 2012, Vereniging Deltametropool (Ed.), (pp. 22–23). Utrecht.

Donovan, S., Dekkers, J.E.C., Koster, H.R.A. (2011). NVM Property Sales Analysis: Research Report for the Dutch Association of Real Estate Brokers (NVM). VU University, Amsterdam.

De Graaff, T., Koster, H.R.A. (2010). Vervoerswaarde Studie Station Almelo. Mimeo, Vrije Universiteit Amsterdam.

 

Cited in the press

Twitter – Empty Homes and Longer Commutes. 20 January 2018.

LSE Business Review – The value of investing in historic buildings. 6 December 2017.

Rijksuniversiteit Groningen In the Lead – Vijf jaar na Huizinge: Het effect van aardbevingen op huizenprijzen in Groningen. 7 November 2017.

Algemeen Dagblad – Hoe dichter bij de windmolen hoe groter de waardedaling huis. 9 June 2017.

Dagblad van het Noorden – Woningmarkt onder een vergrootglas. 12 February 2017.

Economische Statistische Berichten – Plaatsgebonden. 28 April 2016.

Volkskrant – Hoe dichter bij windmolens, hoe meer de huizenprijs daalt. 19 April 2016.

Nederlands Dagblad – Huizen dalen in waarde als er windparken in de omgeving verschijnen, al is het minder dan veel huiseigenaren denken. 19 April 2016.

Dagblad van het Noorden – Miljard euro weg door aardbevingen. 12 March 2016.

Nu.nl – Huizen bevingsgebied Groningen 954 miljoen minder waard. 11 March 2016.

Rijksuniversiteit Groningen – Waarde Groningse huizen daalt met 1 miljard euro door aardbevingen. 11 March 2016.

COB Op zoek naar de waarde van de ondergrond. Januari 2016, Onderbouwing 9(23), pp. 12.

Economische Statistische Berichten – Parkeervergunningen. 22 October 2015.

Nu.nl – Autobezit wordt aantrekkelijker door ‘gesubsidieerde’ parkeerplaats. 1 October 2015.

Parkeer24 – Leiden (te) goedkoper parkeerplaatsen tot meer auto’s? 1 October 2015.

Vrije Universiteit – Parkeervergunningen stimuleren autobezit. 1 October 2015.

Dagblad van het Noorden – Windmolenplan verjaagt kopers. 9 September 2015.

RTV Drenthe – De kosten van aardbevingen (Drenthe Nu). 3 September 2015

Vastgoed – Monumentale bevindingen. Woningen meer waard met cultureel erfgoed in de buurt. Juli 2015, pp. 18-21.

Eurekalert – Earthquakes caused by natural gas extraction generate house price decreases. 24 March 2015.

RTV Noord – Kamp moet in actie komen na onderzoek waardedaling. 23 March 2015.

Nos.nl – Ik raak m’n huis aan de straatstenen niet kwijt. 21 March 2015.

NOS 6 uur en 8 uur Journaal – Item over aardbevingen, immateriele schade en huizenprijzen. 21 March 2015.

Nos.nl – Bij elke aardbeving daalt de huizenprijs. 21 March 2015.

Nu.nl – Huizenprijzen Groningen lager door bevingen. 21 March 2015.

RTV Noord – Item over aardbevingen, immateriele schade en huizenprijzen. 21 March 2015.

NOS Radio 1 Journaal – Item over aardbevingen, immateriele schade en huizenprijzen. 21 March 2015.

energieoverheid.nl – Onderzoekers: huizenprijzen dalen door aardbevingen. 21 March 2015.

vu.nl – Huizenprijzen in Groningen dalen door aardbevingen. 21 March 2015.

RTV Noord – Met elke beving daalt waarde met drieduizend euro. 21 March 2015.

Haarlems Dagblad – Huizenprijzen stijgen in buurt gerestaureerde monumenten. 13 February 2015.

Erfgoedstem – Subsidie monumenten stuwt huizenprijzen. 13 February 2015.

Cobouw – Huizen duurder door restauratie monumenten. 12 February 2015.

Bouwalmanak – Investering in monument verhoogt waarde omringende panden. 12 February 2015.

Nederlands Dagblad – Subsidie monumenten stuwt huizenprijzen. 12 February 2015.

Reformatorisch Dagblad – Subsidie monumenten stuwt huizenprijzen. 12 February 2015. 

Architectenweb – Restauratie monumenten stuwt huizenprijzen. 12 February 2015.

Nu.nl – Investering in monument verhoogt prijs omringende huizen. 12 February 2015.

Vrije Universiteit – Huizenprijzen stijgen door subsidies voor monumenten. 12 February 2015.

Leeuwarder Courant – Drukbezocht debat over windenergie. 28 October 2014.

Leeuwarder Courant – Wakker van windturbines. 28 October 2014.

RTVNoord – Onderzoek: Windmolens veroorzaken waardedaling. 22 September 2014.

Nu.nl – Huis wordt minder waard door windmolen. 19 September 2014.

NVMagazine – Plaatsing windmolen schadelijk voor prijs van koopwoning. September, 2014.

Vrije Universiteit – Windmolens veroorzaken lagere woningprijzen. 19 September 2014.

Trouw – Het geld is op, maar daarmee is de wijkaanpak nog niet failliet. 26 February 2014.

Trouw – Het failliet van de Krachtwijk. 22 February 2014.

Gebiedsontwikkeling.nu – Knooppuntontwikkeling in Nederland, Boekrecensie. 28 October 2013.

IKC RO – Knooppuntontwikkeling in Nederland. 17 Oktober 2013.

Verkeerskunde – Breng leven in lege kantoren bij het OV. September 2013 #5, pp.43.

Cobouw – Investeren in knooppunten moet rendabel worden. 23 September 2013.

HBR Blog Network – Homes in Formerly Bombed-Out Areas of Rotterdam Now Command Higher Prices. 17 September 2013.

Nederlands Dagblad – Leegstand Nederlandse kantoren hoogste in Europa. 12 September 2013.

NRC – Leegstand van kantoren hoogste in Europa. 12 September 2013.

Volkskrant – Leegstand kantoren naar dieptepunt. 10 September 2013.

Trouw – Leegstand kantoren naar dieptepunt. 10 September 2013.

Telegraaf – Leegstand kantoren naar dieptepunt. 10 September 2013.

Metro – Koopprijs kantoor verlaagd tot bedrag een jaar huur. 10 September 2013 .

Binnenlands Bestuur – Leegstand treft kantoren bij OV-knooppunten even hard. 10 September 2013.

IKC RO – OV-Knooppuntontwikkeling moet niet gericht zijn op ontwikkeling nieuwe kantoren. 9 September 2013

Economía Urbana – La economía de los rascacielos. 25 July 2013.

Economische Statistische Berichten – Bespreking proefschrift “The Internal Structure of Cities: The Economics of Agglomeration, Amenities and Accessibility”. 14 June 2013.

Economische Statistische Berichten – Files (korte bespreking “Commuters’ Preferences for Fast and Reliable Travel”). 13 June 2013

Tinbergen Institute Magazine – Discussion “The Internal Structure of Cities: The Economics of Agglomeration, Amenities and Accessibility”. Spring 2013 #26.

Stadsgeograaf.nl – Economie en structuur van de stad. 12 March 2013.

Ruimtevolk – Stadskabouters bedreigen plannen Bloemendalerpolder. 24 February 2013.

SERC Blog – The Economics of Skyscapers. 22 August 2011.

CityJournal – Knooppuntontwikkeling openbaar vervoer biedt kansen voor steden. September 2011.

Building Business – Functiemenging in een wijk leidt tot stijging in huizenprijzen. May 2011.

SER Magazine – Liever met de auto naar de winkel, dan ernaast wonen. May 2010.