Policy articles (also in Dutch)

Author(s)YearTitleJournalURL
Acemoglu, D.
  Koster, H.R.A.
  Ozgen, C.
2023Industrial robots on workers: Winners and losersVoxEUhttps://cepr.org/voxeu/columns/industrial-robots-workers-winners-and-losers
Dröes, M.I.,
  Koster, H.R.A.
2023Lokaal draagvlak
voor asielzoekerscentra varieert sterk
Economische Statistische Berichten, 108(4818), 172-174https://esb.nu/lokaal-draagvlakvoor-asielzoekerscentra-varieert-sterk/
Koster, H.R.A.,
  Van Ommeren, J.N.
2022Neighbourhoods Won’t Be Improved by Banning the Unemployed (slightly extended version of the Economic Policy blog)VoxEU https://cepr.org/voxeu/columns/neighbourhoods-wont-be-improved-banning-unemployed
Koster, H.R.A.,
  Van Ommeren, J.N.
2022Neighbourhoods Won’t Be Improved by Banning the Unemployed: Evidence from Dutch LegislationEconomic Policy (Blog)https://www.economic-policy.org/75th-economic-policy-panel/neighbourhood-stigma/
Ostermeijer, F.J.
  Koster, H.R.A.
  Van Ommeren, J.N.
  Nielsen, V.
2022Cars make cities less compact VoxEUhttps://voxeu.org/article/cars-make-cities-less-compact
Koster, H.R.A.2022Lagere kosten door bouwen in het groen compenseren verlies woonkwaliteit nietEconomische Statistische Berichten, 107(1809S): 70-73https://esb.nu/esb/20068897/lagere-kosten-door-bouwen-in-het-groen-compenseren-verlies-woonkwaliteit-niet
Koster, H.R.A.2021Wind en zon op 't land: het gebrek aan lokaal draagvlak Vuurwerkhttps://vu-alumni.foleon.com/vuurwerk/vuurwerk-december-2021/column-hans-koster/
Koster, H.R.A.
  Tabuchi, T.
  Thisse, J.F.
2021High-speed rail may hurt intermediate places: The role of long-haul economies VoxEUhttps://voxeu.org/article/high-speed-rail-may-hurt-intermediate-places
Hayakawa, K.
  Koster, H.R.A.
  Tabuchi, T.
  Thisse, J.F.
2021How high-speed rail changes the spatial distribution of economic activity: Evidence from Japan’s Shinkansen VoxEUhttps://voxeu.org/article/how-high-speed-rail-changes-spatial-distribution-economic-activity
Dröes, M.I.,
  Koster, H.R.A.
2020Wind turbines and solar farms drive down house prices VoxEUhttps://voxeu.org/article/wind-turbines-and-solar-farms-drive-down-house-prices
Dröes, M.I.,
  Koster, H.R.A.
2019Windturbines, zonneparken en woningprijzenRapport in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaathttps://www.urbaneconomics.nl/wp-content/uploads/2019/12/Windturbines-zonneparken-en-woningprijzen.pdf
Koster, H.R.A.,
  Van Ommeren, J.N.
  Volkhausen, N.
2018Airbnb verhoogt de woningprijzen en huren in Los AngelesEconomische Statistische Berichten 103(4768S): 47-50https://esb.nu/esb/20047502/airbnb-verhoogt-de-woningprijzen-en-huren-in-los-angeles
Koster, H.R.A.,
  Van Ommeren, J.N.
  Volkhausen, N.
2018Short-term rentals and the housing market: Quasi-experimental evidence from Airbnb in Los Angeles VoxEUhttps://voxeu.org/article/short-term-rentals-and-housing-market
Dericks, G.,
  Koster, H.R.A.
2018How the Blitz enhanced London’s economy.LSE Business Review.http://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2018/06/25/how-the-blitz-enhanced-londons-economy/
Cheshire, P.C.,
  Hilber, C.A.L.,
  Koster, H.R.A.
2018Empty homes, longer commutes.CentrePiece 23(1): 20-21.http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/cp525.pdf
Koster, H.R.A.,
  Rouwendal, J.
2017Verkopen boven de vraagprijs: Buitensporig of nieuwe werkelijkheid?Real Estate Research Quarterly 17(3): 6-18.https://static.basenet.nl/cms/104468/rerq/2017/RERQ%20september%202017%20jaargang%2016%20nummer%203.pdf
Koster, H.R.A.,
  Rouwendal, J.
2017Verkopen boven de vraagprijs: Buitensporig of nieuwe werkelijkheid? (Onderzoeksrapport).ASRE Papers 2017-05.https://vastgoedbibliotheek.nl/#!/SingleDoc?find=RKS:ASRE%20papers&hitnr=5&sort=ID:desc
Koster, H.R.A.2016De Economie van het Ruimtelijke Ordeningsbeleid.TPE Digitaal 10(2): 163-176.https://www.tpedigitaal.nl/sites/default/files/bestand/de_economie_van_het_ruimtelijk_ordeningsbeleid.pdf
Koster, H.R.A.,
  Van Ommeren, J.N.
2016Reactie op: Bijdrage aardbevingen aan waardedaling woningen in Groningen overschat.Economische Statistische Berichten 100(1717): 538.https://esb.nu/binaries/2001/79/10/380-380_reactie%20KOSTER.pdf
Koster, H.R.A.2015A Shaky Business.Tinbergen Institute Magazine 31: 12http://www.tinbergen.nl/wp-content/uploads/2015/11/TI_MAG_Digitaal_31.pdf
Koster, H.R.A.2015Parkeervergunningen: Te Goedkoop?Parkeer24 10(5): 21.https://www.parkeer24.nl/parkeren-en-autobezit-leiden-te-goedkope-parkeerplaatsen-tot-meer-autos
Koster, H.R.A.2015Wat Kost Clusteren? Agglomeratievoordelen en Vastgoedhuren.Real Estate Quarterly 2015(3): 16-26.https://static.basenet.nl/cms/104468/rerq/PNL15-RERQ1.pdf
Koster, H.R.A.2014Ruimtelijke Ordening en de economische ontwikkeling van steden.Economische Statistische Berichten 99(4698): 722-723.http://www.economie.nl/artikel/ruimtelijke-ordening-en-de-economische-ontwikkeling-van-steden
Dröes, M.I.,
  Koster, H.R.A.
2014Windmolens verlagen woningprijzen.Economische Statistische Berichten 99(4696): 648-650.http://www.economie.nl/artikel/windmolens-veroorzaken-lagere-woningprijzen
Koster, H.R.A.2014Economische manipulatie: het fileprobleem en mogelijke oplossingen.REALmag #2 Manipulatie.http://www.realmag.nl/en/magazine-2/
Koster, H.R.A.,
  Van Ommeren, J.N.
2013Economische effecten van het Krachtwijkenbeleid.In: Bakens, J., De Groot, H.L.F., Mulder, P. (eds.). Soort zoekt Soort: Clustering en Sociaal-Economische Scheidslijnen in Nederland. ‘s-Gravenhage: Platform 31.https://www.urbaneconomics.nl/wp-content/uploads/2014/05/11.Economische-effecte-van-het-krachtwijkenbeleid.pdf
Van Oort, F.G.,
  De Graaff, T.,
  Koster, H.R.A.,
  Olden, H.,
  Van der Wouden, F.
2013Ruimte voor de stad als groeimotor: Theoretische verdieping, empirische analyse en duiding van beleidsopties voor woon- en werkdynamiek in de Randstad. In opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken.Utrecht: Universiteit Utrecht.http://www.zuidvleugel.nl/sites/www.zuidvleugel.nl/files/article/downloads/ruimte_voor_de_stad_als_groeimotor.pdf
Tan, W.,
  Koster, H.R.A,
  Van Hoogerbrugge, M. (eds.)
2013Knooppuntontwikkeling in Nederland. (Hoe) moeten we TOD implementeren?‘s-Gravenhage: Platform 31, uitgegeven op 14-september-2013.http://www.platform31.nl/publicaties/knooppuntontwikkeling-in-nederland
Koster, H.R.A.2013Economische Effecten van Nieuwe Stations. In: Tan, W., Koster, H.R.A, Van Hoogerbrugge, M. (eds.). Knooppuntontwikkeling in Nederland. (Hoe) moeten we TOD implementeren?‘s-Gravenhage: Platform 31, uitgegeven op 14-september-2013.https://www.urbaneconomics.nl/beta/wp-content/uploads/2014/05/5_De_economische_effecten_van_nieuwe_stations.pdf
Koster, H.R.A.2013Londen: Economische Effecten van Uitbreiding van de Tube. In: Tan, W., Koster, H.R.A, Van Hoogerbrugge, M. (eds.). Knooppuntontwikkeling in Nederland. (Hoe) moeten we TOD implementeren?‘s-Gravenhage: Platform 31, uitgegeven op 14-september-2013.https://www.urbaneconomics.nl/wp-content/uploads/2014/05/London_tube.pdf
Geurs, K.,
  Koster, H.R.A.,
  De Visser, G.
2013Kantorenleegstand en OV-knooppuntontwikkeling in de Zuidelijke Randstad.VerDus Beleidsnotitiehttp://dbr.verdus.nl/pagina.asp?id=2229
Koster, H.R.A.,
  Tan, W.
2012Knooppuntontwikkeling in Nieuw Perspectief.Gepresenteerd op Metropool Forum 2012 te Utrecht op 29 mei 2012, Vereniging Deltametropool (Ed.), (pp. 22–23). Utrecht.http://www.deltametropool.nl/site/getfile.php?id=224
Donovan, S.,
  Dekkers, J.E.C.,
  Koster, H.R.A.
2011NVM Property Sales Analysis: Research Report for the Dutch Association of Real Estate Brokers (NVM).Vrije Universiteit Amsterdam.
De Graaff, T.,
  Koster, H.R.A.
2010Vervoerswaarde Studie Station Almelo.Mimeo, Vrije Universiteit Amsterdam.