Huizenmarkt & huishoudens

Wat zijn de baten van cultureel erfgoed? Leiden gasbevingen tot dalingen in woningwaarde? Moeten we investeren in achterstandswijken? Wat zijn de determinanten van gentrificatie?

Locaties & bedrijven

Waarom hebben bedrijven een voorkeur voor hoge gebouwen? Wat zijn agglomeratievoordelen? Moeten we winkels in winkelstraten subsidiëren? Zijn er lokale effecten van multinationals?

Ruimtelijke ordening

Wat zijn de onverwachte kosten van ruimtelijke ordening voor huiseigenaren? Waar moeten we windturbines bouwen? Wat is de waarde van bufferzones rond steden?

Overig

Wat zijn de lokale effecten van klimaatverandering? Wat is marktwerking en wat zijn de nadelen ervan? Leiden hoge parkeerkosten tot minder autobezit?