Biddingwars

De prijs van ongeduld: Waarom geduldig zijn bij de verkoop van je huis loont

Repost van spatialeconomics.nl Wat zou jij doen? Stel, je staat op punt van verhuizen, maar je huidige woning is nog niet verkocht. Kies je voor een lage vraagprijs, wat een snelle verkoop betekent tegen een lage(re), maar acceptabele prijs? Of kies je voor een hogere vraagprijs en wacht je op hogere biedingen? Hans Koster en…

Rotterdamwet

Buurten worden niet beter door werklozen te weren

De Rotterdamwet die werklozen en mensen met een strafblad verbiedt om naar bepaalde delen van een stad te verhuizen, zijn volgens onderzoek gepubliceerd in Economic Policy van Hans Koster en Jos van Ommeren niet effectief. Ten eerste veranderen ze de demografische samenstelling van de doelwijken niet wezenlijk door huishoudens met hogere inkomens aan te trekken. Bovendien hebben de wetten aanzienlijke negatieve neveneffecten, omdat er een negatief stigma wordt gecreëerd, zoals blijkt uit de lagere huizenprijzen in de doelwijken.

Greenbelts

De effecten van ‘greenbelts’ in Engeland

Is het opleggen van beperkingen aan stadsuitbreiding een goed idee of juist niet? Dat is de onderzoeksvraag die centraal staat in het artikel. Groene gebieden rond steden waar niet mag worden gebouwd – in Engeland greenbelts genoemd – dienen om de groei van steden te beperken. Londen, bijvoorbeeld, heeft zijn greenbelt na de Tweede Wereldoorlog ingesteld, waardoor de stad, ondanks de bevolkingsgroei, qua oppervlakte niet is veranderd sinds de jaren ‘50. De vraag is dus: Wat zijn de voordelen en de nadelen van deze greenbelts? Onlangs verscheen een artikel in The Economic Journal, waarin ik dit bestudeer.

Woningmarkt

Woningmarkt piept en kraakt: wat kunnen we doen?

Het het nijpende tekort aan betaalbare woningen en de stijgende huizenprijzen staat wonen hoog op de agenda van de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Volgens Hans Koster, hoogleraar Stedelijke Economie en Vastgoed aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is de woningcrisis complex omdat er een gebrek is aan duidelijke kortetermijnoplossingen. ‘Veel beleidsmaatregelen lossen het kernprobleem niet op, namelijk het tekort aan beschikbare woningen.’

CouncilTax

Hoeveel meer wil jij voor een huis betalen in ruil voor minder belasting?

Dit is een repost van CEP Urban and Spatial Programme Blog Let je op? Uit onderzoek blijkt dat dat vaak niet het geval is. Als we bijvoorbeeld online producten kopen, letten we  gemiddeld meer op de aankoopprijs dan op de verzendkosten. Aangezien het te betalen bedrag de som van die twee kosten is, is dit…

ParkingAmsterdam

Hogere parkeerprijzen verminderen verkeersdruk

Hogere parkeerprijzen leiden tot minder drukte in het verkeer voor Amsterdam. Dat laat recent onderzoek zien door Francis Ostermeijer, Hans Koster, Jos van Ommeren en Leonardo Nunes van de Vrije Universiteit. Zij vinden dat de sterke prijsverhoging in 2019  heeft geleid tot een daling in het aantal betalende parkeerders van 9%. De parkeerdruk is gedaald met ongeveer 1.7% en het aantal gereden kilometers met 2.5%. Parkeerbeleid is daarmee een effectieve beleidsmaatregel om steden autoluwer te maken.

turbines3

Wind en zon op ’t land: het gebrek aan lokaal draagvlak

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 tenminste 35 terawattuur duurzame elektriciteit op land geproduceerd moet worden. Het plan is om deze duurzame energie voor ongeveer vijftig procent op te wekken door middel van zonnepanelen (waarvan een klein deel zonneparken) en voor de andere vijftig procent door windturbines. Dit betekent dat er de komende jaren veel turbines en zonneparken moeten verrijzen in het Nederlands landschap. Als we inderdaad 35 terawattuur hernieuwbare energie willen opwekken in 2030 vereist dit vastberadenheid van lokale beleidsmakers om turbines te realiseren. Zonneparken zijn een mooie aanvulling, maar geen substituut, aangezien een middelgrote turbine ongeveer evenveel energie opwekt als maar liefst 28.000 zonnepanelen. De komst van een turbine en zonnepark moet gepaard gaan met duidelijke communicatie over de waardedaling en eventuele compensatie of winstdeling die de bouw van een turbine of zonnepark met zich meebrengt.

Inaugural

Reinventing cities: het belang van stedelijke beleidsanalyse

Repost van spatialeconomics.nl Steden zijn een heel oud fenomeen – en volgens velen – één van de beste menselijke uitvindingen. In 2050 woont naar verwachting twee-derde van de wereldbevolking in steden. De toekomst van de mensheid ligt dus in steden. Met deze woorden opende de kersverse hoogleraar Hans Koster zijn oratie ‘Reinventing cities: Evaluating effective…

Shinkansen2

Lokale effecten van hogesnelheidslijnen kunnen negatief uitpakken

Moderne vervoersinfrastructuur wordt gekenmerkt door wat vervoerseconomen long-haul economies noemen. Dit houdt in dat het relatief goedkoper wordt om een extra km af te leggen zodra de reisafstand toeneemt. Long-haul economies ontstaan door de aanwezigheid van snelle treinen, snelwegen en vliegtuigen. Aan de hand van een eenvoudig model tonen wij aan dat verbeteringen in de transportinfrastructuur een niet-triviale impact hebben op de locatiekeuzes van bedrijven. Hoewel deze investeringen vaak gunstig zijn voor grote regio’s, kunnen ze, door banenverlies, nadelig zijn voor kleine tussenliggende regio’s. Aan de hand van gegevens over de Japanse Shinkansen bevestigen we dat “tussenliggende” gemeenten die op de Shinkansen zijn aangesloten, te maken hebben gekregen met een aanzienlijke daling van de werkgelegenheid.

CovidShopping

De gevolgen van het coronabeleid voor winkelstraten

Covid-19 brengt ongekende economische veranderingen met zich mee. Wat zijn precies de gevolgen van het beleid dat tijdens de pandemie wordt gevoerd voor de detailhandel en in het bijzonder voor winkelstraten?