Robots

Industriële robots en de arbeidsmarkt: Wie zijn de winnaars en wie zijn de verliezers?

Repost van VoxEU.org. Economische theorie suggereert dat werknemers die vervangbare taken uitvoeren, zoals praktisch geschoolde werknemers in routinematige beroepen, eerder verliezers zullen zijn van investeringen in industriële robots, terwijl de productiviteitswinst van deze machines ten goede kan komen aan werknemers die aanvullende taken uitvoeren. Maar er is verrassend weinig empirisch bewijs voor deze hypothese. In…

Refugee

De waardering van een vluchteling

Het mag duidelijk zijn dat de toenemende toestroom van vluchtelingen door veel Nederlanders als een probleem wordt gezien. Het is tijd om even een stapje terug te doen en onszelf de vraag te stellen wat de mogelijke effecten zijn die vluchtelingen hebben op onze woon- en werkomgeving.

CarOwnership

Parkeren en autobezit: Leiden (te) goedkope parkeerplaatsen tot meer auto’s?

Nederlandse steden zijn overvol. Gezellige historische centra en een hoge bevolkingsdichtheid zorgen ervoor dat er vaak weinig ruimte is voor parkeerplaatsen. Parkeren is dus duur omdat parkeerruimte schaars is. In veel steden in Nederland, maar ook in het buitenland, krijgen bewoners vaak een parkeervergunning die relatief goedkoop zijn. De vraag of dergelijke parkeersubsidies gewenste economische effecten sorteren.

CityMarketing

Is de Grand Départ weggegooid geld? Over Citymarketing, marktfalen en beleidscompetitie

In de afgelopen jaren heeft Nederland zich mogen verheugen in meerdere grote wielerrondes. We denken natuurlijk aan de Grand Départs in Rotterdam en Utrecht komende zondag. Verder startte de Giro d’Italia in 2000 in Groningen, in 2010 in Amsterdam en in 2016 start de Giro waarschijnlijk in Apeldoorn. Veel van deze evenementen worden georganiseerd vanuit het idee dat de betreffende steden ‘daarmee op de kaart komen te staan’. Dit zou leiden tot meer toeristen, productievere bedrijven en blijere bewoners. Het organiseren van grootschalige evenementen past in een bredere ontwikkeling waarin Citymarketing – het promoten van de eigen stad – een steeds belangrijkere rol gekregen heeft in het beleid van veel gemeenten. Dus door evenementen, maar ook bijvoorbeeld door middel van slogans als “Doe het in Dronten”, “Zoom in on Zutphen” en natuurlijk “I Amsterdam”. Diverse miljoenen publiek geld worden hieraan besteed en de onvermijdelijke vraag die rijst is of dit een goede besteding is van ons belastinggeld.

Congestionpricing

De (on)wenselijkheid van kilometerheffingen

Er wordt al jaren gepraat over ‘rekening rijden’: het feit dat automobilisten per gereden kilometer een bepaald bedrag moeten afdragen. Economen zijn over het algemeen voorstander van een kilometerheffing, zeker als die afhankelijk is van de mate van verkeerscongestie. Inderdaad, een recent rapport van het Centraal Planbureau laat zien dat een kilometerheffing voor personenauto’s op drukke wegen in de spits maatschappelijk rendabel is. Echter, volgens het CPB zou dat voor verwarring kunnen zorgen bij de weggebruiker, die niet meer weet wanneer en waar er precies extra moet worden betaald. De vraag is dan ook of er ook eenvoudigere alternatieven zijn.

InvHistoricAmenities

Huizenprijzen en investeringen in monumenten

In een recente paper meten Jan Rouwendal en ik de effecten van renovatiesubsidies op woningprijzen van omliggende panden. Het blijkt dat renovatiesubsidies inderdaad een positief effect hebben op omliggende woningwaardes. De investeringskosten zijn gemiddeld € 140 duizend, terwijl de totale stijging in omliggende woningwaardes hierdoor € 160 duizend is, een maatschappelijk ‘rendement’ van 14%.

Earthquakes

Huizenprijzen in Groningen dalen door aardbevingen

Aardbevingen in Groningen leiden tot dalende huizenprijzen. Het blijkt dat sterke aardbevingen (met een kracht boven de 2,2 op de schaal van Richter) huizenprijzen in de buurt van de aardbeving verlagen. Het gaat om huizen met een maximale straal van 10 kilometer rondom de sterkste aardbevingen. Gemiddeld daalt de huizenprijs per aardbeving met 2.500 euro. Vooral voor huizen die meerdere keren getroffen zijn door een aardbeving kan de daling dan flink oplopen. Hij schat dat de woningprijzen in Groningen met ongeveer 150 miljoen euro gedaald zijn als gevolg van de aardbevingen, ongeveer 500 per huishouden.

Windturbines

Windturbines veroorzaken lagere woningprijzen

Uit recent onderzoek van economen Martijn Dröes van de Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit van Amsterdam en Hans Koster van de VU blijkt dat de plaatsing van een windmolen binnen een straal van twee kilometer van de woning zorgt voor een lagere woningprijs. Twee tot drie jaar voordat de windmolen wordt gebouwd zijn er zelfs al dalingen in de woningprijzen te zien. Grotere windmolens zorgen voor een extra daling in woningprijzen: het effect kan dan dubbel zo groot worden. Per woning is het gemiddelde verlies tussen de 3.500 en 5.600 euro.

Sandel

Te koop of niet te koop? Moraliteit en marktwerking

[Dutch version] Bij gebrek aan orgaandonoren groeien de wachtlijsten voor organen. Helaas overlijden ieder jaar mensen terwijl ze wachten op organen die geschikt zijn voor transplantatie. Economen hebben beargumenteerd dat een vrije markt de meest efficiënte manier is om goederen te verdelen, dus waarom passen we dat ook niet toe op de markt voor organen? Toch zullen veel mensen een wat ongemakkelijk gevoel krijgen bij een vrije markt voor organen. Maar wat zou er tegen het vermarkten van organen zijn als zowel de aanbiedende partij (een arm persoon in Nepal) als de ontvangende partij (de patiënt op de wachtlijst) er beter van worden?