EnergieHuizen

Begint een beter milieu bij jezelf? Groene huizen en energie-investeringen

Op dit moment is de klimaattop in volle gang. Opnieuw is de vraag of wereldleiders tot een akkoord kunnen komen en belangrijke afspraken kunnen maken over CO₂ reducties en milieuregelgeving. Menigeen heeft daar zo zijn twijfels bij en er lijkt inderdaad weinig schot in de zaak te zitten. Veel economen vertrouwen liever niet op de…

Refugee

De waardering van een vluchteling

Het mag duidelijk zijn dat de toenemende toestroom van vluchtelingen door veel Nederlanders als een probleem wordt gezien. Het is tijd om even een stapje terug te doen en onszelf de vraag te stellen wat de mogelijke effecten zijn die vluchtelingen hebben op onze woon- en werkomgeving.

AgendaStad

Onze steden in de wereldtop? Over ‘Agenda Stad’, ruimtelijk beleid en leefbaarheid van steden.

In de Trouw van even geleden konden we lezen dat minister Plasterk meer aandacht wil voor steden. De stad wordt steeds meer als motor van de economie gezien en deze moet daarom meer aandacht krijgen. Plasterk vindt dat er meer groei en vernieuwing nodig is, zodat Nederlandse steden zich kunnen meten met de wereldtop. Dus bij wijze van minder geld voor koeien in Friesland en meer geld voor de grachtenpanden in Amsterdam. Maar moeten we wel meer geld in steden willen steken en hoe zouden we dat geld moeten besteden?

InvHistoricAmenities

Huizenprijzen en investeringen in monumenten

In een recente paper meten Jan Rouwendal en ik de effecten van renovatiesubsidies op woningprijzen van omliggende panden. Het blijkt dat renovatiesubsidies inderdaad een positief effect hebben op omliggende woningwaardes. De investeringskosten zijn gemiddeld € 140 duizend, terwijl de totale stijging in omliggende woningwaardes hierdoor € 160 duizend is, een maatschappelijk ‘rendement’ van 14%.

Earthquakes

Huizenprijzen in Groningen dalen door aardbevingen

Aardbevingen in Groningen leiden tot dalende huizenprijzen. Het blijkt dat sterke aardbevingen (met een kracht boven de 2,2 op de schaal van Richter) huizenprijzen in de buurt van de aardbeving verlagen. Het gaat om huizen met een maximale straal van 10 kilometer rondom de sterkste aardbevingen. Gemiddeld daalt de huizenprijs per aardbeving met 2.500 euro. Vooral voor huizen die meerdere keren getroffen zijn door een aardbeving kan de daling dan flink oplopen. Hij schat dat de woningprijzen in Groningen met ongeveer 150 miljoen euro gedaald zijn als gevolg van de aardbevingen, ongeveer 500 per huishouden.

Windturbines

Windturbines veroorzaken lagere woningprijzen

Uit recent onderzoek van economen Martijn Dröes van de Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit van Amsterdam en Hans Koster van de VU blijkt dat de plaatsing van een windmolen binnen een straal van twee kilometer van de woning zorgt voor een lagere woningprijs. Twee tot drie jaar voordat de windmolen wordt gebouwd zijn er zelfs al dalingen in de woningprijzen te zien. Grotere windmolens zorgen voor een extra daling in woningprijzen: het effect kan dan dubbel zo groot worden. Per woning is het gemiddelde verlies tussen de 3.500 en 5.600 euro.