Windturbines

Windturbines veroorzaken lagere woningprijzen

Door Martijn Dröes* en Hans Koster
 

[click here for an English version]

Bewoners zijn over het algemeen niet blij met windmolens nabij hun woning: ze zouden zorgen voor horizonvervuiling, een hinderlijke slagschaduw en geluidsoverlast. Als gevolg van het Energieakkoord komen er in Nederland nog zo’n 1.300 turbines bij. Huiseigenaren zijn bezorgd over een mogelijke daling in de waarde van hun woning als gevolg van de bouw van deze windturbines. Er wordt zelfs beweert dat deze effecten op kunnen lopen tot € 50.000 per huis. Dat deze effecten belangrijk zijn is nu wetenschappelijk onderbouwd. Uit recent onderzoek van economen Martijn Dröes van de Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit van Amsterdam en Hans Koster van de VU blijkt dat de plaatsing van een windmolen binnen een straal van twee kilometer van de woning zorgt voor een lagere woningprijs. Twee tot drie jaar voordat de windmolen wordt gebouwd zijn er zelfs al dalingen in de woningprijzen te zien. Grotere windmolens zorgen voor een extra daling in woningprijzen: het effect kan dan dubbel zo groot worden. Per woning is het gemiddelde verlies tussen de 3.500 en 5.600 euro.

Eerste windmolen zorgt voor daling
Door een windmolen daalt de woningprijs met gemiddeld 1,4% tot 2,3%, ten opzichte van vergelijkbare woningen zonder windmolen in de buurt. Opvallend: een tweede windmolen zorgt niet voor een extra daling. Dröes en Koster gebruikten gegevens van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) tussen 1985-2011, een periode met meer dan 2 miljoen woningtransacties. Bij 80.000 woningen is in die periode binnen een straal van twee kilometer een windmolen geplaatst.

Totale daling woningwaarde is €403 miljoen
Het totale geschatte verlies aan woningwaarde door windmolens is minstens 403 miljoen euro, maar kan oplopen tot 1,2 miljard euro, als ook de bovengrens van het geschatte prijseffect en de effecten op huurwoningen worden meegenomen. De kosten (de daling in woningwaarde) zijn op zijn minst 10% van de constructiekosten van windmolens. Het feit dat woningprijzen dalen impliceert dat windmolens extra kosten met zich meebrengen als ze nabij woningen worden geplaatst. Hier wordt veelal geen rekening mee gehouden. In de besluitvorming omtrent de bouw van windturbines zullen beleidsmakers, gemeenten en de eigenaren

* Dit bericht is eerder als persbericht verschenen op www.vu.nl. Martijn Dröes is universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam (Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Sectie Finance). Hij is ook verbonden aan de afdeling Ruimtelijke Economie, Vrije Universiteit Amsterdam en de Amsterdam School of Real Estate.