All
  • All
  • Bereikbaarheid
  • Huizenmarkt en huishoudens
  • Locatie en bedrijven
  • Overig
  • Ruimtelijke ordening
BetaaldParkeren

Hebben bewoners baat bij betaald parkeren?

In de grote steden ontkom je er als automobilist tegenwoordig niet meer aan: bijna overal moet er betaald worden om te mogen parkeren. Het doel van betaald parkeren is om de vraag naar de beperkte parkeerruimte te verminderen, zodat de stad leefbaar blijft en lang zoeken naar een parkeerplek te voorkomen. Maar hoe zit het de bewoners in de grote steden? Zouden die juist voor of tegen betaald parkeren moeten zijn?

Woningverkoop

De verkoop van een woning in Amsterdam in 6 stappen

Een huis verkopen in een markt waar meer dan 50% boven de vraagprijs wordt verkocht en waar de prijzen met meer dan 25% zijn gestegen in afgelopen jaar; hoe gaat dat in zijn werk? Maak je enige kans als koper als je onder de vraagprijs biedt? Waarom zou je een vraagprijs kiezen die eigenlijk ’te laag’ is? We volgden een transactie van het selecteren van de verkoopmakelaar tot de uiteindelijke verkoop van de woning.

bizs

Ondernemersverenigingen en het freerider-probleem: Het effect van Bedrijven Investeringszones op de huurprijzen van commercieel vastgoed

Nederland kent van oudsher veel winkeliers- en bedrijvenverenigingen. De contributieopbrengsten van deze ondernemersverenigingen worden grotendeels geïnvesteerd in zaken zoals veiligheid, de openbare ruimte en promotie van het winkelgebied. Deze zogenaamde publieke goederen hebben een nadeel: winkels of bedrijven die niet meebetalen kunnen moeilijk worden uitgesloten van de voordelen (extra klanten) die deze investering met zich meebrengen. Om dit freerider-probleem op te lossen is het sinds enkele decennia in verschillende landen mogelijk ‘Bedrijven Investeringszones’ op te richten. In een BIZ (BID in Engels) is de contributie van de ondernemersvereniging verplicht in het hele gebied waardoor freeriden niet meer mogelijk is. Ook in Nederland is van 2010 tot en met 2014 geëxperimenteerd met 33 bedrijfsterrein-BIZs en 85 winkelgebied-BIZs. In mijn scriptie heb ik onderzocht wat voor effect de oprichting van deze Nederlandse BIZs had op de huurprijzen van commercieel vastgoed.

krachtwijken

Investeren in Krachtwijken werkt wél

Uit recent onderzoek blijkt investeringen in Krachtwijken, het ‘Krachtwijkenbeleid’, heeft wel degelijk positieve effecten heeft gehad. Gekeken naar vergelijkbare wijken zijn de huizenprijzen van koopwoningen gestegen, en staan deze huizen minder lang te koop. Het blijkt dat de totale stijging in waarde van koopwoningen in Krachtwijken ongeveer een half miljard Euro bedraagt.

Earthquakes3

Effecten van aardbevingen blijven moeilijk aan te tonen

Door Hans Koster en Jos van Ommeren, repost  van economie.nl In een recent artikel van Bosker cs. (2016a) wordt er kritiek geleverd op de conclusies van het onderzoek van Koster en Van Ommeren (2015). De resultaten van de studies verschillen echter weinig, ondanks dat door statistische onzekerheid het lastig blijft om de effecten van aardbevingen…

Earthquakes2Slider

Wat kost een aardbeving? Over immateriële schade, rechtszaken en waarderegelingen

Aardbevingen in Groningen weten de gemoederen nog flink bezig te houden. De vraag wie nu wat moet betalen en hoeveel is nog steeds een vraag met heel veel antwoorden en weinig consensus. Vooral bewoners en de NAM zijn het nog niet eens. Ondanks dat de NAM directe schade door gasbevingen al enkele jaren vergoedt, is vooral vergoeding van de immateriële schade reden voor getouwtrek. Immateriële schade omvat dan bijvoorbeeld toegenomen ongemak en onzekerheid over hoe het aardbevingsgebied zich in de toekomst zal ontwikkelen. Dit manifesteert zich onder andere in dat huizen in het aardbevingsgebied minder opbrengen. Maar wat zou de NAM dan de bewoners moeten betalen? Een recent paper gebruikt een nieuwe – relatief eenvoudige – maatstaf om dat te bepalen.

AZCs

De locatie van asielzoekerscentra. Waarom niet meer in de grote steden?

Het mag duidelijk zijn geworden dat we als Nederlandse samenleving niet echt voor de keuze staan of we vluchtelingen willen opvangen, maar het meer de vraag is hoe dat moet gebeuren. Hoe je het ook wendt of keert: het aantal AZCs zal grondig moeten worden uitgebreid. Maar waarom vinden we zoveel plannen voor te bouwen AZCs in relatief kleine dorpen? Is dit een verstandige strategie?

EnergieHuizen

Begint een beter milieu bij jezelf? Groene huizen en energie-investeringen

Op dit moment is de klimaattop in volle gang. Opnieuw is de vraag of wereldleiders tot een akkoord kunnen komen en belangrijke afspraken kunnen maken over CO₂ reducties en milieuregelgeving. Menigeen heeft daar zo zijn twijfels bij en er lijkt inderdaad weinig schot in de zaak te zitten. Veel economen vertrouwen liever niet op de…

Refugee

De waardering van een vluchteling

Het mag duidelijk zijn dat de toenemende toestroom van vluchtelingen door veel Nederlanders als een probleem wordt gezien. Het is tijd om even een stapje terug te doen en onszelf de vraag te stellen wat de mogelijke effecten zijn die vluchtelingen hebben op onze woon- en werkomgeving.

CarOwnership

Parkeren en autobezit: Leiden (te) goedkope parkeerplaatsen tot meer auto’s?

Nederlandse steden zijn overvol. Gezellige historische centra en een hoge bevolkingsdichtheid zorgen ervoor dat er vaak weinig ruimte is voor parkeerplaatsen. Parkeren is dus duur omdat parkeerruimte schaars is. In veel steden in Nederland, maar ook in het buitenland, krijgen bewoners vaak een parkeervergunning die relatief goedkoop zijn. De vraag of dergelijke parkeersubsidies gewenste economische effecten sorteren.