BetaaldParkeren

Hebben bewoners baat bij betaald parkeren?

In de grote steden ontkom je er als automobilist tegenwoordig niet meer aan: bijna overal moet er betaald worden om te mogen parkeren. Het doel van betaald parkeren is om de vraag naar de beperkte parkeerruimte te verminderen, zodat de stad leefbaar blijft en lang zoeken naar een parkeerplek te voorkomen. Maar hoe zit het de bewoners in de grote steden? Zouden die juist voor of tegen betaald parkeren moeten zijn?

CarOwnership

Parkeren en autobezit: Leiden (te) goedkope parkeerplaatsen tot meer auto’s?

Nederlandse steden zijn overvol. Gezellige historische centra en een hoge bevolkingsdichtheid zorgen ervoor dat er vaak weinig ruimte is voor parkeerplaatsen. Parkeren is dus duur omdat parkeerruimte schaars is. In veel steden in Nederland, maar ook in het buitenland, krijgen bewoners vaak een parkeervergunning die relatief goedkoop zijn. De vraag of dergelijke parkeersubsidies gewenste economische effecten sorteren.

Congestionpricing

De (on)wenselijkheid van kilometerheffingen

Er wordt al jaren gepraat over ‘rekening rijden’: het feit dat automobilisten per gereden kilometer een bepaald bedrag moeten afdragen. Economen zijn over het algemeen voorstander van een kilometerheffing, zeker als die afhankelijk is van de mate van verkeerscongestie. Inderdaad, een recent rapport van het Centraal Planbureau laat zien dat een kilometerheffing voor personenauto’s op drukke wegen in de spits maatschappelijk rendabel is. Echter, volgens het CPB zou dat voor verwarring kunnen zorgen bij de weggebruiker, die niet meer weet wanneer en waar er precies extra moet worden betaald. De vraag is dan ook of er ook eenvoudigere alternatieven zijn.